SciMind AB

Att förändra världen börjar med att förändra mentaliteten och nya arbetssätt

Ta hjälp av innovativa digitala system för individualiserat lärande

SciMind produkter

kvalitetssäkrar och skalar upp handledning av examensarbeten på kandidat-, master- och doktorandnivå. Systemet har bidragit till att antal genomförda examensarbeten med 944% och samtidigt ökat kvaliteten.
MER
De globala, nationella och lokala idébankerna är matchningssystem för idéutveckling inom ramen hållbarhetsmålen. Varje hållbarhetsmål är ett FoU-område som utgör en community. Det är möjligt att skala upp arbetet med hållbarhetsmålen snabbt om skolor, universitet, myndigheter, företag och frivilligorganisationer och nationer kopplas samman.
MER
Hanterar individuella projektarbeten som gymnasiearbetet effektivt för lärare och elever samt ger en digitaliserad process för Kamratrespons och utvärdering enligt Skolverkets kriterier och mallar. En lärare kan enkelt följa upp och handleda hela klasser och studenten får tydligt stöd för sitt lärande genom hela processen.
MER

Our Partners

SU Holdings vision är att skapa framgångsrika företag och skapa värde genom att aktivt delta i lokalsamhället. Huvudsyftet med detta är att använda forskning för att göra samhället mer
innovativt.

MER

SciMind är ett STING-företag (Stockholm Innovation & Growth)

MER

Med finansiering från:

MER

SciPro+

fördelar

SPARA

Handledning och uppföljningstid

ÖKNING

Ökning av genomförda projekt

ÖKNING

Ökning av kvaliteten

ÖKNING

Ökning av studenternas autonomi

USER REVIEWS

"I have been working with SciPro for three years now and have completed supervision of around 20 bachelor and masters theses. My track record is 100%. All of the students who have actually started their thesis projects with me as their supervisor have finished on time."
Dr. Fredrik Björck
Senior Lecturer
"I use SciPro because I can manage my supervision and review tasks efficiently. I can access all information and save the communications with my colleagues and my students in one place. This makes easier for me to track the thesis writing process and help students ."​
Dr. Shengnan Han
Associate Professor
"By centralising my supervision tasks into one place, SciPro has made my thesis supervision work much more efficient and effective. It gives students a track to follow, it lets me know where exactly each student is and what we’ve agreed on, and it allows flexibility even with a large number of students."​
Dr. Matti Tedre​
Associate Professor